Termeni si Conditii

Spre buna informare a clientilor nostri, va prezentam integral art.6 din actul normativ care reglementeaza comertul la distanta:

Ordonanţa urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile

consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu

profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi

completarea unor acte normative

Publicat in MOF nr. 427 - 11/06/2014

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 427 din 11/06/2014

ARTICOLUL 6

Cerinţe de informare pentru contractele la distanţă şi cele în afara spaţiilor comerciale

(1) Înainte ca un contract la distanţă sau în afara spaţiilor comerciale sau orice ofertă similară să

producă efecte obligatorii asupra consumatorului, profesionistul trebuie să îi furnizeze consumatorului

următoarele informaţii în mod clar şi inteligibil:

a) principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor, având în vedere mediul de comunicare şi

produsele sau serviciile în cauză;

b) identitatea profesionistului, cum ar fi denumirea sa comercială;

c) adresa poştală la care profesionistul este stabilit, precum şi, în cazul în care există, numărul de

telefon, numărul de fax şi adresa de poştă electronică ale acestuia la care poate fi efectiv contactat,

pentru a-i permite consumatorului să ia rapid legătura cu profesionistul şi să comunice cu acesta în

mod eficient şi, dacă este cazul, adresa poştală şi identitatea profesionistului în numele căruia

acţionează;

d) în cazul în care este diferită de adresa furnizată în conformitate cu lit. c), adresa poştală a locului

în care profesionistul îşi desfăşoară activitatea şi, după caz, adresa poştală a profesionistului în

numele căruia acţionează, la care consumatorul poate trimite eventualele reclamaţii;

e) preţul total al produselor şi serviciilor cu toate taxele incluse sau, în cazul în care preţul nu poate fi

calculat dinainte în mod rezonabil dată fiind natura produselor sau a serviciilor, modalitatea de calcul

al preţului şi, după caz, toate costurile suplimentare de transport, de livrare, taxele poştale sau de

orice altă natură sau, în cazul în care acestea nu pot fi calculate dinainte în mod rezonabil,

menţionarea faptului că aceste costuri suplimentare ar putea fi suportate de consumator, inclusiv

perioada de valabilitate a ofertei sau a preţurilor. În cazul serviciilor de acces şi conectare la reţele

publice de comunicaţii electronice ori de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului se vor

menţiona contravaloarea planului tarifar, cu precizarea numărului de minute, a creditului sau a

traficului de date inclus, precum şi a condiţiilor de utilizare a acestora, dacă este cazul, extraopţiunile

disponibile şi contravaloarea acestora, tarifele pentru apeluri şi pentru minutele ori traficul de date

suplimentar, după caz, tariful de conectare sau instalare, cu toate taxele incluse. În cazul unui contract

pe durată nedeterminată sau al unui contract care include un abonament, preţul total va include

costurile totale pe perioada de facturare. În cazul în care aceste contracte sunt taxate la un tarif fix,

preţul total va cuprinde şi costurile lunare totale. În cazul în care costul total nu poate fi calculat

dinainte trebuie indicat modul în care se calculează preţul;

f) costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanţă în vederea încheierii contractului, atunci

când este calculat pe baza unui alt tarif decât tariful de bază;

g) modalităţile de plată, livrare, executare, data până la care profesionistul se angajează să livreze

produsele sau să presteze serviciile şi, după caz, procedura profesionistului de soluţionare a

reclamaţiilor;

h) în cazul în care există un drept de retragere, condiţiile, termenele şi procedurile de exercitare a

dreptului respectiv, în conformitate cu art. 11 alin. (1), precum şi formularul tipizat de retragere,

prezentat în partea B din anexă;

i) acolo unde este cazul, informaţia potrivit căreia consumatorul va trebui să suporte costul aferent

returnării produselor în caz de retragere şi, pentru contractele la distanţă, dacă produsele, prin însăşi

natura lor, nu pot fi, în mod normal, returnate prin poştă, costul aferent returnării produselor;

j) în cazul în care consumatorul îşi exercită dreptul de retragere după formularea unei cereri în

conformitate cu art. 7 alin. (3) sau cu art. 8 alin. (8), informaţia potrivit căreia consumatorul este

obligat să achite profesionistului costuri rezonabile, în conformitate cu art. 14 alin. (3);

k) în cazul în care dreptul de retragere nu este prevăzut în conformitate cu art. 16, informaţia

conform căreia consumatorul nu va beneficia de un drept de retragere sau, după caz, circumstanţele

în care consumatorul îşi pierde dreptul de retragere;

l) o menţiune referitoare la existenţa unei garanţii legale privind conformitatea produselor;

m) acolo unde este cazul, existenţa şi condiţiile de asistenţă după vânzare acordată consumatorului,

serviciile prestate după vânzare şi garanţiile comerciale;

n) existenţa codurilor de conduită relevante, astfel cum sunt definite în art. 2 lit. f) din Legea nr.

363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi

armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările

ulterioare, şi modalitatea în care pot fi obţinute copii ale acestora, după caz;

o) durata contractului, după caz, sau, dacă contractul este încheiat pe durată nedeterminată sau

urmează să fie prelungit în mod automat, condiţiile de încetare a contractului, inclusiv penalităţile

aplicabile, dacă este cazul;

p) acolo unde este cazul, durata minimă de valabilitate a obligaţiilor care îi revin consumatorului

conform contractului;

q) acolo unde este cazul, existenţa şi condiţiile aferente avansurilor sau altor garanţii financiare care

trebuie plătite sau oferite de consumator la cererea profesionistului;

r) acolo unde este cazul, funcţionalitatea, inclusiv aplicarea unor măsuri tehnice de protecţie pentru

conţinutul digital;

s) acolo unde este cazul, orice interoperabilitate relevantă a conţinutului digital cu componentele

hardware şi software de care profesionistul are cunoştinţă sau se aşteaptă în mod rezonabil să aibă

cunoştinţă;

t) acolo unde este cazul, posibilitatea şi modalitatea de a recurge la un mecanism extrajudiciar de

depunere şi soluţionare a reclamaţiilor căruia i se supune profesionistul.

(2) Alin. (1) se aplică şi contractelor de furnizare a apei, gazelor naturale sau energiei electrice

atunci când acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat sau cantitate fixă, a energiei termice

şi a conţinuturilor digitale care nu sunt livrate pe un suport material.

(3) În cazul unei licitaţii, informaţiile menţionate la alin. (1) lit. b), c) şi d) pot fi înlocuite cu datele

echivalente privind adjudecătorul.

(4) Informaţiile menţionate la alin. (1) lit. h), i) şi j) pot fi furnizate utilizând formularul tipizat de

informare cu privire la retragere prevăzut la partea A din anexa care face parte integrantă din prezenta

ordonanţă de urgenţă. Profesionistul respectă cerinţele în materie de informare stabilite la alin. (1) lit.

h), i) şi j) dacă a furnizat consumatorului aceste instrucţiuni corect completate.

(5) Informaţiile menţionate la alin. (1) fac parte integrantă din contractul la distanţă sau din contractul

în afara spaţiilor comerciale şi nu pot fi modificate decât în cazul în care părţile contractante decid

altfel în mod explicit.

(6) În cazul în care profesionistul nu îndeplineşte cerinţele în materie de informare cu privire la

costuri suplimentare, conform celor menţionate la alin. (1) lit. e), sau la costurile aferente returnării

produselor, conform celor menţionate la alin. (1) lit. i), consumatorul nu suportă respectivele costuri.

(7) Informaţiile contractuale se prezintă în limba română într-o formă accesibilă, astfel încât acestea

să fie înţelese cu uşurinţă de consumator, fără a exclude prezentarea acestora şi în alte limbi.

(8) Cerinţele în materie de informare prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă completează

cerinţele de informare cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de

stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări

şi completări prin Legea nr. 68/2010, şi în Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată,

cu modificările ulterioare.

(9) Fără a aduce atingere alin. (8), dacă o dispoziţie cu privire la conţinutul şi modul în care trebuie

furnizate informaţiile din cadrul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu

modificări prin Legea nr. 68/2010, respectiv din cadrul Legii nr. 365/2002, republicată, cu modificările

ulterioare, contravine unei dispoziţii din prezenta ordonanţă de urgenţă, prevalează dispoziţiile

prezentei ordonanţe de urgenţă.

(10) Sarcina probei în ceea ce priveşte îndeplinirea cerinţelor în materie de informare stabilite în

prezentul capitol revine profesionistului.

Va rugam sa citit cu atentie a termenii si conditiile pentru folosirea in conditii adecvate a site-ului www.ochelari-vedere.ro Vizitarea si/sau comandarea produselor acestui site implica acceptarea termenilor si conditiilor de mai jos. Daca aveti vreo nelamurire inainte de a face vreo comanda, va rugam sa ne scrieti la adresa ochelari.vedere@gmail.com.

Midavi Serv S.R.L., in calitate de administrator al site-ului www.ochelari-vedere.ro isi rezerva dreptul de a face modificari ale acestor prevederi, fara o notificare prealabila catre utilizatori. Utilizatorii vor avea permanent acces la termenii si conditiile de utilizare ale site-ului, accesand pagina "Termeni si conditii" in orice moment.

Website-ul ochelari-vedere.ro functioneaza conform prevederilor legale ale statului român, fiind operat de catre S.C. Midavi Serv.SRL cu sediul in str Ion Campineanu 1, sector 1 Bucuresti si cu punct de lucru in str.Piata Lahovari 1 sector 1 Bucuresti.

Precizari prealabile

Preturile sunt exprimate in RON, iar TVA-ul este inclus in pretul afisat. Pretul final platit de client este format din pretul de achizitie al produsului, la care se poate adauga costul de transport, detaliat in pagina de finalizare a comenzii. Societatea noastra nu percepe nicio alta taxa suplimentara. Toate produsele vor fi livrate in limita stocului disponibil. Voucherele sau alte modalitati de fidelizare nu sunt transferabile si nu pot fi cumulate.

Livrarea coletelor se poate face prin intermediul Postei Romane sau cu firme de curierat. Clientul poate alege metoda de livrare dorita in momentul plasarii cererii de comanda pe site. In functie de adresa de destinatie, este posibil ca anumite comenzi (care au o valoare prea mica), sa nu se poata trimite prin curier (ex. o adresa din zona rurala, unde exista km suplimentari perceputi de firma de curierat iar coletul nu se poate trimite la tariful de 15 lei perceput de societatea noastra), iar in cazul acesta se va opta pentru trimiterea prin Posta Romana, dupa ce se obtine si acordul clientului. 

Pentru clientii care doresc deschiderea coletului la livrare, acest serviciu se poate oferi contra cost (5 lei) si este valabil doar pentru coletele trimise prin firmele de curierat Fan Courier si Urgent Cargus. Deasemenea, pentru a se oferi acest serviciu, este necesara achitarea in avans a transportului (15 lei+ 5 lei = 20 lei), suma care nu se va mai inapoia cumparatorului in caz de refuzare a primirii coletului. Achitarea in avans se poate face prin virament bancar sau direct cu cardul. 

Politica de confidentialitate si de securitate a datelor

SC Midavi Serv SRL se angajeaza sa nu transmita datele personale ale utilizatorilor site-ului catre terti, mai putin catre colaboratorii directi, unde accesul la anumite date este necesar pentru realizarea serviciilor (firme de contabilitate, procesatori de plati, companii de curierat etc.). SC Midavi Serv SRL garanteaza securitatea si confidentialitatea datelor gazduite si transmise prin sistemul sau informatic. Midavi Serv SRL va folosi datele personale ale utilizatorilor in scopul de a-i notifica asupra ofertelor promotionale si asupra noutatilor prin newsletter-ul site-ului si de a transmite cupoane, felicitari sau alte mesaje. Datele personale introduse de utilizatori sunt necesare pentru confirmarea comenzii, pentru livrarea produselor comandate si pentru o colaborare ulterioara optima intre Midavi Serv SRL si clientii sai. Daca clientul nu mai doreste primirea newsletter-ului, se poate dezabona printr-un simplu click pe link-ul primit prin email de la Midavi Serv SRL.

Midavi Serv SRL nu vinde, nu ofera, nu face schimb de adrese e-mail obtinute prin intermediul site-ului www.ochelari-vedere.ro, nu divulga adresa dumneavoastra de e-mail altor persoane care acceseaza paginile acestui site, fara acordul dvs explicit. In concordanta cu legile aplicabile in Romania, Midavi Serv SRL declina orice raspundere privind garantiile directe sau indirecte, inclusiv caracterul comercial al produselor.

Midavi Serv SRL isi rezerva dreptul de a sterge sau modifica continutul site-ului fara nici o restrictie sau anuntare prealabila.

Contractul intre Vanzator si Cumparator se considera incheiat in momentul confirmarii comenzii plasate, de catre Vanzator. Confirmarea se poate face prin email / sms, in momentul in care cumparatorul este notificat ca, comanda plasata de el pe site are status-ul "Comanda Confirmata", fara a mai fi necesara o confirmare de primire din partea Cumparatorului, sau telefonic, la solicitarea Cumparatorului,  Odata contractul incheiat, deci confirmarea comenzii plasate, cumparatorul are obligatia de a achita contravaloarea produselor plus eventualele costuri de transport implicate, care i-au fost aduse la cunostinta anterior, in pasii de plasare online a comenzii. In momentul confirmarii comenzii de catre Vanzator, se realizeaza o acceptare completa a termenilor Comenzii.  Vanzatorul nu considera in nici un moment o comanda plasata pe site dar care nu are status-ul "Comanda Confirmata" ca avand valoarea unui Contract. Termenii si conditiile generale de vanzare vor sta la baza Contractului astfel incheiat, in completarea acestora fiind Certificatul de Garantie emis de catre Vanzator sau un furnizor al acestuia.

Drepturile de autor

Intregul continut al www.ochelari-vedere.ro este protejat conform legii dreptului de autor si a legilor privind dreptul la proprietate intelectuala si industriala. Folosirea fara acordul scris a oricaror elemente apartinand site-ului www.ochelari-vedere.ro se pedepseste conform legilor in vigoare. Continutul acestui website (text, grafica, logo, iconuri, imagini) sunt proprietatea S.C. Midavi Serv SRL si cad sub incidenta dreptului de autor prevazut de legea romana. Dreptul de autor pentru siglele si sloganele partenerilor si colaboratorilor nostri le apartin acestora.

Pentru a raporta orice problema legata de drepturile de proprietate intelectuala va rugam sa ne scrieti la adresa ochelari.vedere@gmail.com.

Declinarea responsabilitatii

Produsele prezentate pe site sunt cu titlu de exemplu, iar anumite caracteristici pot diferi fata de poze (culoare, aspect, ...). Echipa Midavi Serv SRL incearca sa va prezinte cat mai detaliat si corect produsele si sa respecte acuratetea informatiilor. Totusi, nu garantem ca descrierea produselor si a serviciilor precum si continutul acestui website este lipsita de erori, completa si actuala. S.C. Midavi Serv S.R.L. nu-si poate asuma responsabilitatea ca toate produsele expuse sunt disponibile in stoc. Din acest motiv, firma isi rezerva dreptul de a nu onora comanda daca produsele nu mai sunt disponibile. Daca un produs oferit de magazinul nostru nu corespunde descrierii sau este trimis eronat, clientul poate cere returnarea contravalorii, dar nicio alta despagubire suplimentara.

Garantia produselor:

Toate produsele comercializate de catre Midavi Serv SRL beneficiaza de conditii de garantie conforme legislatiei in vigoare. Produsele sunt noi, in ambalaje originale si beneficiaza de garantia legala de conformitate.

Pentru comenzile care contin produse trimise in mod gresit de Midavi Serv SRL, costurile de retur si reexpediere a produselor vor fi suportate in totalitate de Midavi Serv SRL. Produsele se vor returna la vanzator prin Posta Romana sau curier, fara ramburs, dupa o notificare telefonica sau pe email a vanzatorului, folosind datele de contact de pe site,  urmand ca vanzatorul sa foloseasca aceeasi metoda de reexpediere a produsului. Cumparatorul trebuie sa asigure o ambalare corespunzatoare a produsului returnat, pentru a nu suferi deteriorari in timpul transportului.

Pentru produsele care ajung deteriorate la client, acesta are obligatia de anunta in scris vanzatorul de acest lucru in termen de 48 ore de la primirea coletului, pe adresa de email a site-ului, prezentand dovezi foto / video ale produsului in cauza: poze ale produsului, ambalajului si orice alta informatie o poate considera relevanta in acest sens. Sesizarile privind o deteriorare a produsului primit dupa termenul de 48 ore nu vor fi luate in considerare. Midavi Serv SRL acorda o grija deosebita ambalarii produselor, insa din pacate nu putem controla modul cum sunt transportate coletele prin intermediul firmelor de curierat, de acceea va rugam sa verificati conformitatea produselor dupa ce ati intrat in posesia comenzii dvs, sau de fata cu reprezentantul firmei de curierat, daca ati optat pentru deschiderea coletului la livrare.

Informatii, Comunicari

Cei care viziteaza site-ul www.ochelari-vedere.ro, pot face comentarii si orice alte comunicari pe formularele de contact si/sau comanda, pot impartasi informatii sau pareri pe forumul fiecarui produs in parte sau pe adresa de e-mail a site-ului atat timp cat continutul acestora nu este ilegal, obscen, amenintator sau defaimator. In cazul in care ne sunt trimise informatii, materiale, documente, prin orice metoda posibila incluzand e-mail, posta, formulare online, se va considera ca utilizatorul confera societatii S.C. Midavi Serv SRL dreptul nelimitat, gratuit, irevocabil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, de a distribui si prezenta aceste informatii prin orice mijloace.

Disponibilitate produse

Produsele se livreaza in limita stocului disponibil, pot exista situatii in care un produs sa mai apara ca fiind disponibil pe site, insa el sa se fi vandut pe alte canale si stocul sa nu fie actualizat.

Plata comenzilor se face prin virament bancar, direct cu cardul, sau ramburs, la primirea coletului. Pentru anumite produse se poate solicita plata unui avans. Deasemenea, comenzile cu o valoare a produselor sub 25 lei trebuiesc achitate in avans, prin virament bancar sau direct cu cardul. 

Contactarea clientilor

Exista situatii in care este necesara contactarea persoanelor care plaseaza cereri de comanda pe site-ul www.ochelari-vedere.ro, pentru lamurirea anumitor aspecte legate de cererile de comanda primite (ex. la solicitarea persoanei ce a plasat cererea de comanda, date livrare gresite / incomplete, produs indisponibil, etc). In acest caz, persoana care a plasat cererea de comanda este contactata telefonic de catre un reprezentant Call Center. In cazul in care persoana nu raspunde la telefon, atunci va primi instiintare in scris, printr-un email, cu situatia in cauza si solicitarea de raspuns. In cazul in care persoana ce a plasat cererea de comanda nu ne contacteaza in termen de 48 ore  printr-un reply la mailul de instiintare sau telefonic la numerele de pe site (de luni-vineri, intre 10:00-17:30), cererea de comanda este anulata.

Clientii care nu isi onoreaza obligatia de ridicare a coletelor

Pentru un client care efectueaza o comanda si nu o ridica de la posta sau de la firma de curierat, este necesara plata in avans pentru urmatoarea comanda plasata. Repetarea acestui incident va duce la obligativitatea platii in avans a tuturor comenzilor plasate catre Midavi Serv SRL, sau blocarea clientului respectiv si anularea din sistem fara o notificare prealabila a cererilor de comenzi pe care acesta le plaseaza.

Politica de securitate a prelucarii datelor cu caracter personal

1. Angajamentul Midavi Serv SRL

Protejarea sigurantei si securitatii datelor personale este importanta pentru Midavi Serv SRL, prin urmare, activitatile desfasurate de noi sunt in conformitate cu legislatia aplicabila referitoare la protectia sigurantei datelor si la securitatea acestora.

Acest regulament prezinta modul in care sunt colectate si utilizate aceste informatii, precum si conditiile de utilizare ale informatiilor cu caracter personal.

2. Principiile prelucrarii datelor cu caracter personal

a. Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu buna credinta si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

b. Datele cu caracter personal sunt colectate numai in scopuri bine determinate, explicite si legitime, iar prelucrarea ulterioara nu va fi incompatibila cu aceste scopuri.

c. Datele cu caracter personal nu se stocheaza pentru o perioada mai lunga decat este necesar pentru realizarea scopurilor in care au fost colectate.

d. Datele cu caracter personal se prelucreaza in conformitate cu drepturiloe persoanei vizate prevazute de Legea nr. 677 / 2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

e. Se vor lua masurile necesare (stergerea sau rectificarea lor) cu privire la datele inexacte sau incomplete, din punct de vedere al scopului in care sunt colectate si pentru care vor fi prelucrate.

f. Se vor lua masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal, impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat.

 

3. Scopul utilizarii datelor cu caracter personal.

Midavi Serv SRL va colecta, utiliza, prelucra si furniza datele personale oferite numai pentru realizarea scopurilor in care au fost colectate, respectiv intocmirea facturilor, expedierea comenzilor catre clientii societatii, trimiterea de newslettere. NEACORDAREA CONSIMTAMANTULUI PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, PRIN ACCEPTAREA IMPLICITA A TERMENILOR SI CONDITIILOR SITE-ULUI, DUCE LA IMPOSIBILITATEA ONORARII COMENZILOR PRIMITE.

 

4. Securitatea datelor personale

Pentru a proteja datele personale de distrugerea accidentala sau ilegala, de pierderea sau alterarea acestora si de accesul unor persoane neautorizate, Midavi Serv SRL utilizeaza masuri de securitate tehnice organizatorice. Datele personale furnizate de catre utilizator vor fi folosite numai in scopul declarat al acestei politici.

Midavi Serv SRL nu vinde, nu ofera, nu face schimb de adrese de email obtinute prin intermediul site-ului www.ochelari-vedere.ro si nu divulga adrese de e-mail altor persoane care acceseaza paginile acestui site, fara acordul explicit al persoanei vizate.

 

5. Acoperirea cerintelor minime de securitate

Orice modificare a datelor cu caracter personal se poate face numai de catre utilizatori (angajati in cadrul Midavi Serv SRL). Computerele si alte terminale de acces catre bazele de date cu informatii cu caracter personal se afla in incaperi care se incuie.

Utilizatorii de date cu caracter personal sunt instruiti asupra importantei mentineii confidentialitatii acestora, precum si cu privire la riscurilor pe le comporta prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pentru mentinerea securitatii datelor cu caracter personal (in special impotriva virusilor informatici), Midavi Serv SRL ia urmatoarele masuri:

a. Interzicerea folosirii de catre utilizatori a programelor software care provin din surse externe sau dubioase.

b. Informarea utilizatorilor in privinta pericolului privind virusii informatici.

c. Implementarea si actualizarea permanenta a unor sisteme automate de devirusare si de securitate a sistemelor informatice.

Scoaterea la imprimanta a documentelor continand date cu caracter personal se va realiza numai de catre utilizatori si numai in scopul precizat de prezentul regulament. Odata incheiat contractul, in lipsa altor prevederi legale, documentele respective aflate pe suport hartie se vor distruge.

Midavi Serv SRL garanteaza securitatea si confidentialitatea datelor cu caracter personal gazduite prin sistem sau informatic.

 

Fraudele

Orice incercare de a accesa date personale ale altui utilizator sau de a altera/modifica continutul www.ochelari-vedere.ro, de a afecta serverul pe care ruleaza site-ul va fi considerata tentativa de frauda, S.C Midavi Serv SRL. rezervandu-si dreptul de a pune in miscare plangerea penala impotriva celor care au incercat faptele descrise mai sus. Frauda constituie si plasarea unei comenzi cu adresa falsa sau date de identificare false. In acest caz vor fi anuntate organele competente pentru a solutiona cazul.

Litigii

S.C. Midavi Serv S.R.L., administrator al site-ului www.ochelari-vedere.ro va face tot posibilul ca toate neintelegerile privind orice tip de disputa intre parti sa fie rezolvata pe cale amiabila de catre reprezentantii lor. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, solutionarea litigiilor va reveni instantei judecatoresti competente din Romania.